VN

Thực Đơn

Thực đơn phù hợp với 8 tuýp

Quan điểm về thực dưỡng của người Nhật đó là phân loại con người theo 8 loại thể trạng khác nhau dựa theo lối sống và tình trạng cơ thể của họ.
Bằng một chế độ ăn uống phù hợp với thể trạng của mỗi người, cơ thể sẽ lấy lại được sự cân bằng, và cải thiện được tình trạng sức khoẻ.