VN

8 Tuýp
Thể Trạng

Ý tưởng về thực dưỡng của người Nhật đó là phân loại con người theo 8 tuýp khác nhau dựa theo lối sống và thể trạng của họ. Bằng một chế độ ăn uống phù hợp với thể trạng của mỗi người, nó sẽ giúp cân bằng lại cơ thể và cải thiện thể trạng.

Tại nhà hàng thực dưỡng Nhật Bản YAKUZEN, chúng tôi có thể chẩn đoán thể trạng của bạn.
Vì vậy, khi đến với nhà hàng chúng tôi, hãy thử kiểm tra thể trạng của mình nhé.